FB LI
EN | CZ | SK |

Úvod Služby Klienti Náš tím Kariéra Blog Kontakt

Consulting & projekty

Analyzujeme, vytvárame a transformujeme biznis a informačné technológie top spoločností v strednej Európe. Viac o poradenstve

Vývoj software

Poskytujeme vývoj aplikácií a komplexných softwarových riešení na mieru a poradenstvo v oblasti IT vývoja. Viac o IT vývoji

Business intelligence

Implementujeme data warehouse a riešenia pre analýzu dát a poskytujeme služby business intelligence a big data. Viac o BI

Testovanie

Poskytujeme služby riadenia a exekúcie testovania, manažment kvality a outsourcing testovania. Viac o testovaní

Consulting & Projektový manažment

Sme partnerom top organizácií pri transformácii ich biznisu a kľúčových IT systémov. Pomáhame našim klientom pochopiť najnovšie biznisové a technologické trendy a inovácie, vybrať efektívny spôsob ich aplikovania do ich stratégie a pomáhame im implementovať zmeny do ich organizácie a IT systémov. Naše poradenské služby zahŕňajú business consulting, projektový manažment, komplexnú systémovú integráciu, biznis / IT analýzu a prípravu procesných a funkčných dizajnov.

Technológie a platformy
Analyzujeme, navrhujeme a implementujeme internetové a mobilné bankové systémy, core banking systémy, customer relationship management systémy, poisťovacie systémy, telekomunikačné systémy, on-line business and zákaznícke portály, MIS and reportovacie systémy, systémy pre správu debitných a kreditných kariet.

Pracujeme s vedúcimi medzinárodnými a domácimi poskytovateľmi IT technológii, ako Oracle, Infosys, Microsoft, IBM, Siebel, BSC, Cleverlance a mnoho ďalších.

Naše poradenské a projektové služby
Plánovanie a riadenie veľkých, náročných projektov, ich projektových teamov a dodávateľov.

Analýza produktov a trhu, benchmarking a biznisová stratégia. Návrh produktov, optimalizácia a reengineering procesov.

Manažment a implementácia IT systemov, kompletné služby systémovej integrácie od návrhu enterprise a IT architektúry až po finalnu organizačnú a IT podporu pri nasadení do prevádzky.

Vývoj software

Realizujeme vývoj informačných systémov - od malých aplikácií až po rozsiahle korporátne riešenia. Dokážeme projekt dodať od počiatočnej analýzy, cez návrh riešenia, UX, samotnú implementáciu, testovanie, nasadenie až po prevádzku. Naše teamy využívajú k efektívnemu zvládnutiu projektov agilnú metodiku a načerpané bohaté skúsenosti z predchádzajúcich projektov. Pri realizácii projektu kladieme dôraz na užívateľskú prívetivosť, ľahkú rozšířiteľnost, celkovú bezpečnosť a nenáročnú prevádzku.

Technológie a platformy
Sme experti nielen v následujúcich technológiách:
Java, Spring, Hibernate, Tomcat
Angular 7, Typescript
Semantic UI, GraphQL, Swagger
React, Redux, Bootstrap
GoogleCloud, Docker
Oracle, MySQL, Postgress
C#, .NET

Naše software vývojárske služby
Agilný coaching a agilné riadenie.
Analýza a príprava projektu, IT architektúra a návrh riešenia.

Frontendový a backendový vývoj v najmodernejších technológiách, frameworkoch a platformách.
Testovanie, support riešenia a jeho prevádzka.

Nastavenie a audit vývoja.

Business intelligence

Dáta sú poklad každej spoločnosti ale je ich veľa, sú často neštruktúrované, tažko čiteľné a každým dňom ich veľa pribúda. Data warehouse poskytuje univerzálnu a konsolidovanú platformu pre jednoduchú analýzu všetkých dát, zrozumiteľnú pre koncového aj technického užívateľa, pripravenú pre daľšiu analýzu a reporty. Získať z tejto dátovej základne tie správne dáta, analyzovať ich a vytvárať ľubovoľné reporty dôležité pre váš biznis vám pomôžu naše business intelligence služby. Naši konzultanti majú skúsenosti s naozaj veľkým objemom dát a ukladaním, analýzou, predikovaním a vyhľadávaním závislostí.

Technológie a platformy
Sme technologicky nezávislá spoločnosť a implementujeme najmä tzv. enterprise technológie - Teradata, Oracle, Microsoft. Naši certifikovaní experti na ETL využívajú Informatica, ODI, PL/SQL, Pentaho a iné platformy.

Realizujeme tiež vývoj softwaru, najmä na Oracle a riešime ako frontendovú časť (napr. Oracle Apex) tak aj backendovú časť (PL/SQL).

Naše BI služby
S našim DWH a BI riešeniami môžete pripravovať regulatórne výkaznictvo, segmentovať zákazníkov, vytvárať kampane, analyzovať a riešiť profitabilitu, konsolidovať spoločnosť.

Na spoločných projektoch budú pôsobiť vývojári, architekti, biznis analytici a projektoví manažéri, ktorí niekoľkokrát ročne prechádzajú školeniami a technologickými certifikáciami. Pokrýváme celý životný proces projektu od počiatočných štúdií, až po podporu prevádzky.

Sme certifikovaní partneri Informatica, Oracle a Hitachi Pentaho

Testovanie

Poskytujeme komplexné služby v oblasti IT testovania. Od definovania testovacej stratégie a detailného prístupu k testovaniu, cez prípravu test scenárov, vedenie testovacích tímov, exekúciu samotného testovania, monitoringu a dôsledného reportingu stavu testovania projektovému manažmentu až po spoluprácu pri odstraňovaní chýb s IT dodávateľom.

Technológie a platformy
Ponúkame testovacie služby pre všetky typy kriticky dôležitých systémov, ako core banking systémy, multikanálové platformy, CRM systémy, business process management systémy.

Naši skúsení testeri využívajú kolaboratívne nástroje ako JIRA, HP Quality Center, Microsoft Sharepoint atď.

Naše testovacie služby
Náš kvalifikovaný testovací team sa podieľa na projekte už od úvodnej fázy projektu, spolupracuje na analýze jednotlivých problémov, identifikácii riešenia, prioritizácii a zabezpečení ich vyriešenia.

Naše služby zastrešujú celý priebeh IT testov - unit testy, integračné testy, akceptačné testy a kontroly po nasadení do prevádzky. Riadime a vykonávame funkčné testy, technické testy, performance testy, bezpečnostné testy a user experience testy.
Úvod Služby Klienti Náš tím Kariéra Blog Kontakt
© Greyson Consulting, 2007-2021.
Táto stránka používa anonymné, analytické cookies. Viac o tom, aké informácie zbierame a ako zamedziť používaniu cookies nájdete kliknutím tu.Súhlasím