FB LI
EN | CZ | SK |

Home Services Clients People Career Blog Contact

Absolventi z IT a Tech odvetvíLuisa Kapucianová

Magisterské štúdium na Tilburg University som ukončila v roku 2019, kde som študovala odbor Umelá inteligencia a kognitívne vedy. Nebola to voľba, ktorú by každý z môjho okolia očakával, vzhľadom na fakt, že bakalárske štúdium som úspešne ukončila v odbore komunikačného manažmentu, no chcela som svoje znalosti, doplniť najmä o tech skills.

Po škole som si viac menej rýchlo uvedomila, že spojenie práce konzultanta v tech odbore je niečo, čo perfektne prepája moje oba vyštudované odbory a poslala som prihlášku do Greysonu. Niekoľko mesiacov nato sedím v kancelárii na Václavskom Námestí, kde pracujem na dynamických projektoch a spracovávam množstvo klientskych dát.

Ale postupne, môjmu príchodu do pražského Greysonu predchádzal projekt vo VÚB v Bratislave, kde som pôsobila v rámci niekoľko členného tímu, tvoreného kolegami z Greysonu, na projekte eXact- digitálna migrácia platobných kariet. Nastúpila som do rozbehnutého vlaku, ktorý hlásil príchod do finálnej stanice. Počas troch mesiacov na projekte som vypomáhala kolegom a v rámci predĺženého víkendu prebehla úspešná migrácia 900 000 kariet. Na projekt som prišla ku koncu a iba na chvíľu, no bolo zaujímavé byť súčasťou tej najnapínavejšej fázy a vidieť integráciu systému, ktorá prebiehala nepretržite deň aj noc a dopyt po káve bol vyšší ako kedykoľvek predtým.

Po skončení projektu som sa v rámci Greysonu presunula do Prahy, kde momentálne pôsobím u klienta – Komerční banka. V rámci oddelenia risku pracujem na dvoch projektoch. Na prvom projekte sa venujeme automatizácií procesov pri tvorbe ekonomicky spojených skupín, používaním programovacích jazykov a softvérov na spracovanie štruktúrovaných dát. Na druhom projekte- AI Monitoring, budujeme model na záchyt korporačných klientov na monitoring, implementáciou ML algoritmov.

Náplň práce konzultanta sa líši naprieč projektami, niektoré sú viac technického charakteru, a niektoré si vyžadujú viac konzultačnej práce. Takisto sa líši aj rozloženie síl. Na niektorých projektoch pracujeme s kolegami z Greysonu v úzkej spolupráci na dennej báze, tak ako na projekte eXact a naopak v KB som súčasťou tímu internistov. Práca konzultanta si vyžaduje flexibilitu, ktorá nám umožňuje robiť projekty dynamicky a otvára nám dvere k stále zaujímavejším projektom, a to ma na tom celom veľmi baví. Okrem iného ma napĺňa fakt, že sa ako junior môžem rozvíjať v mnohých smeroch a približovať sa ku bankovým konceptom. Nehovoriac o priateľských kolegoch, ktorí sa vždy snažia pomôcť. Takže all in all, Greyson je ideálne miesto, kde sa staneš ten správny “teach head“.Tereza Luteránová

Počas posledných dvoch rokov štúdia na VŠE som pracovala v Greysone na pozícii Project Management Officer. Za túto dobu som sa naučila veľa o fungovaní projektu a urobila som si akú takú predstavu o tom, akým smerom by som sa po skončení školy chcela uberať. IT som vždy považovala za výborný obor, avšak kvôli nedostatku znalostí, som si v ňom nevedela predstaviť svoje vlastné uplatnenie. Po skončení školy mi však bola od Greysonu ponúknutá pozícia testera. Fakulta medzinárodných vzťahov sa vôbec nezameriava na IT predmety, takže som nástup na pozíciu testera považovala za veľkú výzvu. Po pár mesiacoch na tejto pozícii však môžem povedať, že pre kohokoľvek, kto sa chce v budúcnosti pohybovať v IT a zatiaľ nemá skúsenosti, rovnako ako som ich nemala ja, ide o výbornú voľbu.

Na projekte som sa postupne naučila základy potrebné pre prácu testera, ako práca s databázami, SQL, Jira, XML, REST API a prišla som do styku s veľa pre mňa novými technológiami. Počas posledných mesiacov som nabrala nielen veľa technických znalostí a rozvinula svoje schopnosti, ale zároveň som sa zorientovala vo fungovaní projektu a produkt, s ktorým pracujeme som začala chápať viac do hĺbky. V rámci mojej pozície sa zaoberám systémovými a integračnými testami a súčasťou mojej práce je taktiež príprava testovacích scenárov, či aktívna komunikácia s analytikmi a vývojármi.

Jednoznačne najväčšou výhodou testingu je to, že je vhodný aj pre čerstvých absolventov, prípadne ľudí, ktorí by sa chceli v budúcnosti pohybovať v IT no nevedia, kde začať. Človek sa veľmi rýchlo zorientuje v tom ako projekt funguje a vďaka komunikácii s celým tímom si môže urobiť predstavu o tom, čo obnáša napríklad taká práca analytika alebo vývojára, a či by sa týmto smerom chcel do budúcna uberať a bolo to pre neho zaujímavé. Množstvo znalostí potrebných pre tieto pozície je možné začať naberať už v roli testera. Testing ponúka veľa možností ako kariérne rásť, či už smerom do analýzy, vývoja alebo rastom v samotnom testingu a je preto výborným štartom pre budovanie kariéry v IT svete.


Home Services Clients People Career Blog Contact
© Greyson Consulting, 2007-2022.
This web site uses anonymous, analytical cookies. Find out what information we collect and how to opt out from cookies by clicking here.Agree